Sveriges nationaldag firas sedan 1893 till minne av Gustav Vasas val till kung 1523
och 1809 års regeringsform. Under en period kallades dagen Svenska flaggans dag.
Men sedan 1983 är den officiellt Sveriges nationaldag.
Den svenska flaggan har anor från 1550-talet, från slutet av Gustav Vasas tid och
är den näst äldsta flaggan efter Danmarks Dannebrogen

”Dags att ta tillbaka vår vackra svenska flagga” (aftonbladet.se)