Tänkte vid tillfälle åka till Karlsdal och titta på utekyrkan som
Marie Gadde skapat.

”Livets stig”, Karlsdals kapell Karlskoga församling Svenska kyrkan.
Sten och stål. Grus och gräs. Vid förrättningar vid utomhuskyrkan läggs fällarna av
Värmlandsfår på de vackra bänkarna. Fällarna får symbolisera att vi alla är Guds lamm.
Livets stig med dess vindlingar symboliserar allas vår unika resa på vår vandring på jorden.
Skiffer från Grythyttan. Cortenstål i bågar och kors. Det kommer att rosta vackert och
naturen kommer bestämma vart stigen möter sin slutgiltiga riktning.
De sista stegen rår vi inte över. Livet livet!