Här är vi framme vid hamnen.

På bilden fyren och vågbrytaren i den venetianska hamnen Chania. Hamnen konstruerades mellan 1320 och 1356. Redan från början märkte man att man tänkt fel, dels blev hamnen alldeles för grund (igenslammad av avloppsvatten), dels fick man problem med de starka nordvindarna. För att lösa problemet med de starka vindarna lät man uppföra den vågbrytare som fortfarande finns kvar. Vid mitten av 1800-talet revs den gamla fyren och ersattes av den som står där idag.

Vad jag menade med kommentaren i det förra inlägget ”att man fick se upp”
var att vattnet stänkte väldigt högt upp. Väldigt högt upp på land 😯

Det var blött överallt, som ni kan se också på de tre bilderna där Pelle fotar.
Det har inte regnat!

Det blåste rejält ute vid fyren