Nu ska jag berätta om Jacob Reenstierna den äldre, född Momma. Jacob föddes 1625 i hertigdömet Jülich i nuvarande Tyskland. I mitten av 1640-talet anlände han och hans bröder Willem och Abraham till Sverige. De grundade flera fabriker och handelsföretag. 1669 adlades han under namnet Reenstierna. På 1670-talet lät han uppföra Reenstiernska palatset på Södermalm i Stockholm. Han är begravd i Hedvigs kyrka i Norrköping.

Jacob grundande tillsammans med Willem en grosshandelsrörelse. Denna växte snabbt och blev den kanske största i Sverige. De exporterade främst järn, koppar, mässing, spannmål, trävaror, tjära, skinn och läder, och in i landet fördes salt, vin, kramvaror, kryddor och tyger. Handeln under dessa år skall ha varit mycket vinstgivande. På 1660-talet ägnade Jacob sig åt skeppsbyggen och anlade ett varv vid Slite på Gotland.

Men … Jacob drabbades hårt av 1670-talets allmänna lågkonjunktur, och 1674 var hans ställning så undergrävd att han nödgades frånträda arrendet av Gotland. Efter Jacobs död avträddes boet till fordringsägarna. Genom ingripande till förmån för Jacobs änka, i det att hennes arvegods undantogs från borgenärernas krav, räddades familjen från ruin.

Sonen Abraham Reenstierna (1656–1693) ryttmästaren vid Västgöta kavalleriregemente är den av Jacobs barn som är anfadern till familjen Lindquist.

Det finns mycket mer att berätta om Jacob och släkten varför det med all säkerhet dyka upp här och där i bloggen framöver.

Vapenskölden!

En egen gata i Stockholm har familjen Reenstierna också.
På den ligger Hasse&Tages skrivarstuga.

Hade inte Jacob slarvat med pengarna hade vi kunnat bo här 😮😮😮
Reenstiernska palatset.

Det finns en öl med namnet! Den ska jag prova! Måste också kolla om den har med
släkten Reenstierna att göra!
Mer kommer det att komma.