Ny forskning visar att riktlinjerna kring solande kan behöva nyanseras. Solen har en rad positiva hälsoeffekter och forskning visar att aktiva solare har minskad risk för hjärt- och kärlsjukdom och typ 2-diabetes. De lever också längre än de som undviker solen.

Ickesolande verkar vara en riskfaktor av samma dignitet som rökning, säger professor Pelle Lindqvist. (Nej, det är inte jag som fejkar. Forskaren heter verkligen Pelle Lindqvist.)

Hög solexponering ger en något förhöjd risk för malignt melanom. Aktiva solare löper 1,1 procents risk att drabbas av malignt melanom, medan de som undviker solen har 0,8 procents risk att drabbas, enligt studien. Samtidigt har de som solar bättre chans än ickesolarna att överleva ett malignt melanom. Dödligheten bland solundvikare med malignt melanom är tre gånger högre än bland aktiva solare.

Så slutsatsen blir; Italien, here we come

Vi kommer att närmaste veckan befinna oss vid omkring det röda krysset.
Å sola!!!!!