Visst är den rubriken spännande 😊

Å så här fortsätter artikeln (DN)

”En undersökning har visat att upp till en viss lönenivå finns det ett samband mellan kognitiv förmåga och lönenivå. Men i de grupper som tjänar över 600 000 kronor så planar korrelationen mellan intelligens och hög lön ut.”

De som tjänar allra mest, en procent av inkomsttagarna, klarar till och med intelligenstesterna sämre än de i inkomstgruppen under dem, som tjänar ungefär hälften så mycket.

Ett annat fynd från avhandlingen var att överraskande många i den lägsta inkomstgruppen var väldigt intelligenta. Men att de valde att hålla sig där för att behålla balansen mellan vardags- och arbetsliv.

Ulf Kristersson tjänar host* host*
”Ulf Kristersson – från Moderaterna 1 350 000 kr, totalt inklusive riksdagsarvodet 2 208 000 kr”