Matti och Hugo kom också
Eva har fått en spruta vaccin. Hugo var nytestad. Helen har fått en spruta. Janne har fått en spruta.
Matilda har varit smittad och har antikroppar. Barbro har fått två sprutor.
Rätt så coronasäkert.
Också Pelle har fått en spruta vaccin.
Bästa presenten
Att de rara brorsbarnen kom på besök.