Parga, Hellas
Den lilla staden.
Vårt hotell, Agnanti.
Utsikten
Kvällsutsikten smiley

Mums smiley