Rapport och bilder kommer senare på grund av att jag

just nu har gjort en lyckad uppgradering från Vista till Win 7 och hoppas att bildern är kvar smiley