Med trollkonton och fake-news-gaphalaser ut på nätet får man vara vaksam. Källkritikbyrån jobbar med sådant. Som här, fejkade väderkartor som ska visa att PK-vänster fejkar om klimatkrisen.

Bilderna kommer från en SVT-sändning 21 juli 2016 och TV4:s väderlekssändning
13 augusti 2021. INTE 1998 och 2023 som trollet försöker ge sken av.

För den som minns hur väderleksrapporter i tv såg ut på 80-talet så framstod det hela som lätt genomskådat.

När Källkritikbyrån spårade rätt på bilderna förra året så kommenterade Per Stenborg,
meteorolog på SVT väder, att det rör sig om två olika slags kartor:

– Den vänstra är en “vanlig” väderprognoskarta, medan den högra enbart visar temperatur
där färgerna som används på bakgrundskarta ska komplettera vad de enskilda
temperatursiffrorna visar, sade han då.

Läs gärna på https://kallkritikbyran.se/ om ni inte vill bli lurade på nätet.