Det blir bara den här idag. Alldeles för viktig för att bluddras bort med
några andra bilder eller texter.