Var finns och vem bor

i de gröna och blå rummen med inredning från 70-talet?

.

.

.

.

.

.

..

Jo, på Solliden hos vårt kungapar finns rummen.

Rätt svar har inkommit från Susan. Grattis. Nu hade jag inte utlyst något
pris och det kanske var därför svarsfrekvensen var så lång.
Hmmm, ska fundera på det till nästa gång.
Bra jobbat i alla fall Susan och grattis till vinsten.