I allra sista minuten har det inkommit ändringar i startlistan.
Mats W startar inte. Hans plats tas av en ännu okänd löpartalang.

Ett förtydligande:
Ann-Sofie är Majas mamma. ”Mats” är normalt sett Majas pappa, men idag är det en
pseudonym för Hugo. Hannes är Majas bror. Övriga Welander känner jag inte till.

Persondata bör nog ändras till född 1999.
Då borde det bli en annan klass än M65 😉👍🤣 Heja Hugo!

Loppet kan följas i MixMegapol, I Göteborgspostens-webbsändning och
i Göteborgsvarvets app i telefonen.

Maja har startnummer 2085 och startar 13:03
Hugo har startnummer 2755 och startar 13:25

Fortsättning följer.