9 saker som kännetecknar smarta människor. Om jag stryker punkt 6 stämmer det mesta.

1. De är lite stökiga
2. De lägger sig sent
3. De tycker om att vara ensamma
4. De pratar för sig själv ibland
5. De läser mycket
6. De håller vikten och motionerar regelbundet
7. De är lite glömska
8. De är ödmjuka och erkänner okunskap
Intelligenta personer är ödmjuka inför sakers komplexitet och förstår vidden av olika perspektiv. De räds därför inte att säga ”Jag vet inte”.

En uppmärksammad studie fann att ju mindre intelligent man är, desto mer överskattar man sina förmågor. Till exempel visade ett experiment att de studenter som fick sämst resultat på ett prov överskattade hur många frågor de svarat rätt på med 50 procent. De som istället presterat bäst gjorde en knapp underskattning av hur många rätt de fått.

9. De är sarkastiska och uppskattar svart humor

_____________________

Givetvis skulle denna bilden varit mer här så därför får ni den i repris 👍😉