Efter maten flyttade vi över till soffan

Damsidan

Herrsidan

Å alla på en gång

De ser så rara ut tillsammans 😏💕