Pelle var också med även om han inte syns på så många bilder.
Borden är dukade ock klara.

Gående bord, kul uttryck.

Lite nervöst vad Hugo ska tycka om revbenen, men de fick godkänt.

Liten stund för att samla sig innan vi hugger in.

Susan fick en trevlig bordskavaljer.