På förekommen anledning som det heter, lägger jag ur denna information.

Först lite kuriosa: Därför heter Hesa Fredrik ”Hesa Fredrik”
… enligt utsagan påpekade krönikören Oscar Fredrik Rydqvist på Dagens Nyheter att signalen var lika hes som han själv var vid första testtillfället år 1931. Därav smeknamnet ”Hesa Fredrik”.

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser, enligt MSB.

Själva larmet kallas Hesa Fredrik och är en manuell hantering där ansvarig vid räddningstjänsten ”trycker på knappen”. Cirka 50 procent av Sveriges befolkning bor inom hörbart avstånd till en siren när de befinner sig utomhus.

I första hand är det räddningschef eller räddningsledare på kommunal nivå som beslutar om utomhusvarningssystemet ska användas vid omedelbar fara för liv, hälsa och miljö.
Larmet testas den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00

Hör du signalen när larmet inte är ett test ska du:
1) Hålla dig inomhus med stängda dörrar, fönster och ventilation
2) Lyssna på radion/inhämta information.
(Sveriges Radio P4 är beredskapskanal, alltså din lokala P4-station).
– Skyddsrummen används endast vid risk för krig

Förutom att larmet ska tjuta, ska det följas av ett meddelande.
Meddelandet ska innehålla följande:
1) Vad som hänt eller kan hända
2) Vad som utgör det akuta hotet
3) Anvisningar om vad människor ska göra för att skydda sig
4) Vad allmänheten kan göra för att underlätta räddningsarbetet
5) ”Myndigheter måste gå i gång”

Olika typer av larm
1) Viktigt meddelande till allmänheten VMA är larmet som testas en gång per kvartal. Det är en 7 sekunder signal och 14 sekunders uppehåll och repeteras 6 gånger.
2) Flyglarmet används när det finns risk för anfall från luften. Det larmet är 2 sekunder signal och 2 sekunders uppehåll under 2 minuter.
3) Beredskapslarmet, som används när det är fara för krig, är 30 sekunder och 15 sekunders uppehåll under 5 minuter.
4) Signalen faran över är en signal i 30 sekunder.

Vi har ju också ett eget ansvar att förbereda oss för kriser. Strömavbrott eller krig.
Det finns ett stort antal krislådor att köpa men det mesta kan man plocka ihop själv.

Vad som däremot starkt framhålls som viktigt att ha och som vi då
själva kan investera i är en vevradio så att vi kan lyssna på VMA.

Vevradion finns med solceller. På detta sättet kan man också ladda sin mobil.
Vilken fasa om det vore strömlöst och mobilen svartnade 😨😨🥶😱