Jag undrar om pappa Pelle levde efter ordspråket och inte ville tappa bort
sonen, av flera anledningar 😉😂🤣

Ett rarare kort på far och son. Så cool pappa är 👍😉