Susan som gått i pension blev uppvaktad av familjen Worrings/Höglund

En Morrisbricka. Susan var nöjd.