Den lille plutten har ju också gjort klart sin första del av sin
universitetsutbildning och vi firade att han klart sin fil kan.

Maja kämpar på och har två år kvar på sin utbildning.
Till hösten blir det Frankrike för Maja, Montpellier.

Här väntar vi ivrigt på att Hugo ska öppna sina presenter.

Men här verkar intresset ha flyttat till något annat.

Helen är också nyfiken