Under ett par veckor hade vi det på detta sättet 😊
Eftersom vi ville vara ute i god tid
Vi tog bort luckorna en fredag
Då vi räknade med att nya köket skulle komma nästa vecka
Men nehej, inte då kom det något kök.
Leveranstiden är bara preliminär 😨😖
Det var mycket praktiskt på ett sätt
om man inte lagar mat.
För kärlen blir efter ett par veckor på detta sätt rätt så lortiga.
Därför har jag nu ännu svårare att förstå finessen med sådana här öppna kök 😨😖☹