Och den gamla spisen och spisfläkt.
Det är numera tacka och lov endast ett minne.