Adlig ätt är de också
Johan Klein är morfar till denne krigare Jacob (Holmstedt) Pantzerhielm som
senare blev adlad men som inte brydde sig om det.Här nedan några länkar att läsa vidare på.

http://www.hosserudkullen.se/forskning/atten_pantzerhielm.html

https://sv.wikipedia.org/wiki/Pantzerhielm

http://www.hosserudkullen.se/forskning/tavla_gun_i3-14.html