Johan Klein
Alias: ”Johann”
Födelsedatum: 10 december 1614
Födelseplats: Simmersbach Eschenburg, Hessen, Germany (Tyskland)
Död: 22 december 1664 (50) Stockholm, Sweden (Sverige)
Son till Jost Klein och Barbara verh Klein
Make till Margaretha Dehnen och Elisabeth Geijer
Far till Anna Klein, Maria Klein och Barbara Klein
Bror till Juliana Klein
1654 var han Hovskräddare hos Carl X Gustaf

En bevarad likpredikan över Johan Klein berättar bland annat att han lärt skräddarhantverket i Marburg (Hessen) och sedan rest som gesäll under flera år i Tyskland och Frankrike – mitt under det brinnande 30-åriga kriget. År 1634 kallades han som kammartjänare och personlig skräddare till Carl Gustaf (senare Carl X Gustaf av Sverige). 1638 medföljde Johan Klein Carl Gustaf på en resa till Frankrike och samma år erhöll han burskap inom sitt skrå. 1654 erhöll han kunglig tjänst hos Carl X Gustaf som hovskräddare. Sedan 1651 var han föreståndare for Tyska kyrkan och dess skola. Snart blev han också medlem av de äldste och kyrkorådet. Johan Klein var gift två gånger, först 1640 med Elisabeth Geijer (hovskräddaren Fredrik Geijers dotter). I detta äktenskap föddes bl a dottern Barbara Klein, vilken genom sitt gifte med Martin Casten Bellman blev stammoder för släkten Bellman i Sverige. Elisabeth Geijer avled 1648 och Johan Klein lät gifta om sig senare samma år den 19 oktober med Margaretha Dehnen. Hon var dotter till Kungliga Musikanten Jacob Dehnen. Moderns namn är okänt, men hon tycks ha avlidit 1648/9.”

Carl Michael Bellman, född 1740 i Stockholm, död där 1795. Hovsekreterare, skald. Generation III
Martin Kasten Bellman, född ca 1635 i Tyskland, död 1685 i Stockholm. Skräddare, borgare. Gift 1663 med Barbara Klein, född 1645, död ca 1713 i Stockholm. Barbara Klein var dotter till Johan Klein och hans första hustru Elisabeth Geijer. Johan Klein var alltså farfars morfar till Mikael Bellman.