Jag har nu börjat med att kolla på släkten Lindquist.
De närmaste och kända personerna har vi fått in i släktträdet.


Så kom det en sk matchning på Pelles farfar Gustav i Släktforskarprogrammet.
Han som blev såld på auktion i Stockholm .
Släktingar i 10 led bakåt ramlade in.

Den äldste var Johan Klein född 1614 i Simmersbach Essen, Tyskland
Så nu har vi fått en tysk till i familjen.

Han visade sig ha haft ett spännande liv.  
År 1634 kallades han som kammartjänare och personlig skräddare till Carl Gustaf (senare Carl X Gustaf av Sverige). 1638 medföljde Johan Klein Carl Gustaf på en resa till Frankrike. 1654 erhöll han kunglig tjänst hos Carl X Gustaf som hovskräddare.

Spännande – det kommer mera.


Simmersbach
En liten by med ca 1300 innevånare.
De pysslar mest  med jordbruk och skogsbruk.
Karl den X Gustaf