I skogen vid parkeringen vid gamla Katrinedalsskolan
mot banvallen växer det massor med blåsippor.