Eller är det kanske Hobbe som är den store tänkaren.