Liiite kort är lilla Matilda.
och här har hon dessutom valt ut de två längsta männen i sällskapet
att bli fotograferad tillsammans med.