Så rörigt kanske det inte är på Bangatan just nu
snarare lite påvert.
Men kaffe ska vi ha!