Inte riktigt nöjd
Full koncentration
Sitter fint
Kan verkligen tigga ?
Men det brukar inte löna sig
Men den här gången fungerade det för
att lille Tage skulle vara fin inför fotografen
?