QUIZ! Äntligen dags för en Quiz! Ni har 50% chans att svara rätt.
Frågan lyder: Vem av följande personer har bäst
förutsättningar att hantera en större pandemi?
Ni har valfri betänketid och
som sagt, 50% chans att svara rätt på kvällens fråga