Det som vi alla visste skulle hända.
Förr eller senare.
Alexander till Degerfors.