Så glad kan man vari i spriten smiley
Men en och annan är måttlig när det gäller alkoholen. Detta är ett 1-cl-glas smiley
Högra sidan av festbordet …
vänstra sidan
Maja var saknad även om det just nu inte verkar så på Hugo.
Har man ett glas som bara rymmer 1 cl behöver man oftare påfyllning smileysmiley
Tillslut … blev det ett bra kort.
Niklas läser bruksanvisning!!! Detta kortet är unikt. Har aldrig hänt tidigare och kommer troligt vis inte att hända igen smiley
Helen var med på påskmiddagen.
Snillen spekulerar, klockan vill inte fungera smiley
Rart kort på Niklas.

Rart kort på Hugo.