Då är allt som vanligt igen då smiley Gordon coachar och Jesper och Hugo tränar smiley