Han ska mönstra och eventuellt också göra grundutbildningen