Grattis Karl Niklas och Karl Hugo
Karl är ju ett släkt namn hos familjen Höglund
(hos många andra släkter också då det är ett kunganamn).

Karl Hugo Sandberg
Karl Bertil Höglund
Karl Wiktor Höglund
Karl Utter
Karl Elof Höglund

Det finns ytterligare några Karlar i ännu tidigare
generationer men de hoppar jag över.