Japp, tre partykillar, men denna gången var de inte på party för att festa utan för att servera 170 damer som var på modevisning.
Lasse och Pelle utan flugor.

Lasse och Sven- Erik med flugor.

Alla damer smiley