Karlskoga Tidningens första sida 19 augusti 2016

När KB är på förstasidan ligger Hugo hemma med näsan i paket smiley
Jag har skickat artikeln i ett mejl till dig Niklas smiley