Magnolian i Ekmansdalen.
De ny körsbärsträden (tror jag att det är) på Centralplan.