Abstinensen blev för stark. Vi drog till Nobelhallen och vilket drag det blev smiley
BIK vinner över Leksand med 5 – 3 smiley