Längd: lägst 90 meter och högst 120 meter

Bredd: lägst 45 meter och högst 90 meter

Internationella matcher

Längd: lägst 100 meter och högst 110 meter

Bredd: lägst 64 meter och högst 75 meter

Målets mått

Avståndet mellan stolparna är 7,32 meter och avståndet från ribbans underkant till marken är 2,44 meter.

Nobelstadion mått

Längd: 105 meter

Bredd: 65 meter

Nu behöver vi inte fundera längre smiley på hur det egentligen är!