Richard och Natalie, skolavslutning, nionde klassensmiley