248 sökande till 14 platser på Karlskogas Hockeygymnasium! Vi håller tummarna!