Den nya blixten som jag köpte visade sig vara defekt.

Det blev konstiga bilder med konstiga effekter smiley Mycket konstig skugga smiley

… men allt kan ju inte skyllas på blixten smiley

Bilderna kommer upp i albumet så som de blev, med konstigt ljus och andra defekter.