Äntligen har Brasilien slagit Chile (men egentligen höll vi på Chile)

äntligen får vi mat!