Hoppas det snart är slut med snö!

Golfbanna i Karlskoga sedd från ovan smiley