Niklas är nu i Gävle, Läckerol Arena. ”Nu Är man i Himlen” messar han smiley