Richard har varit här och spelat golf men eftersom Eva inte varit med finns inga bilder.

Denna pojken har vi tagit emot i vårt hem smiley

Men Findus är ju alltid närvarande. Här i sin favorit position!