eller varför ser Janne och Camilla ut som de gör på bilderna

Aj, oj ..

Till och med åkallar gudarna

Janne vill inte se!