Blåbären är borta (snart också de röda blåbären Frölunda) då börjar festen smiley

Om detta kanske vi kan vara överens Richard smiley